Case 1

Het verschil tussen onmogelijk en mogelijk ligt in vastberadenheid.

De eigenaar van een groot transportbedrijf wil zijn bedrijf overdragen aan zijn kinderen. Er moet verschil gemaakt worden tussen de kinderen die wel en niet meewerken in het bedrijf.

De B.V.-structuur waarin het bedrijf werd uitgeoefend, moest aangepast worden aan de wens van de eigenaar. Er moesten B.V. ’s worden gesplitst en nieuwe B.V. ‘s worden opgericht. Natuurlijk moest dit niet tot extra belastingheffing leiden. Ik heb in een alomvattend traject met de Belastingdienst geregeld, dat de juiste structuur tot stand kwam, de nodige mogelijkheden om belasting te besparen en extra belastingheffing te voorkomen werden benut en het bedrijf volgens de wens van de eigenaar kon worden overgedragen. Door het gelijktijdig toepassen van diverse fiscale mogelijkheden was dit een zeer omvangrijke en ingewikkelde klus waar ik enorm veel voldoening uit gehaald heb.

© Added Value 2024
Willem Welgravenlaan 10, 6741 ZH Lunteren
085 - 9021989