Omzetbelasting

Gids in het fiscale woud

De omzetbelasting geldt voor iedere ondernemer. U kunt bij mij terecht voor onder meer de volgende zaken:

  • vrijstellingen voor de omzetbelasting
  • samenloop vrijgestelde en belaste prestaties
  • bouwterreinen
  • verleggingsregelingen
  • subsidies
  • besluit aftrek omzetbelasting
  • fiscale eenheid BTW
  • teruggaaf omzetbelasting

Natuurlijk zijn er nog veel meer items te noemen; ook daarover kunt u altijd contact met mij opnemen.

© Added Value 2024
Willem Welgravenlaan 10, 6741 ZH Lunteren
085 - 9021989