Vennootschapsbelasting

Een optimale fiscale bedrijfsvoering

Op deze gebieden sta ik u met raad en daad terzijde:

  • juridische fusie/splitsing
  • bedrijfsfusie
  • aandelenfusie
  • herstructurering van uw onderneming of concern
  • natuurschoonwet landgoederen
  • belastingplicht verenigingen en stichtingen
  • fonds voor gemene rekening
  • (geruisloze) terugkeer uit de B.V.
  • dreigende verliesverdamping

De vennootschapsbelasting kent nog veel meer onderwerpen; te veel om hier op te noemen. Ook hiermee help ik u graag.

© Added Value 2024
Willem Welgravenlaan 10, 6741 ZH Lunteren
085 - 9021989