Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring

 

Ik ben mij er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. De privacy van bezoekers wordt door mij gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeer ik u over privacygevoelige aspecten van mijn dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Added Value Fiscaal Juristen B.V. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Added Value Fiscaal Juristen B.V gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Added Value Fiscaal Juristen B.V. uit welke persoonsgegevens zij gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan mijn privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeld wordt. 

 

Verwerking persoonsgegevens

Ik beschik over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Ik maak daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan mij worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met mijwilt opnemen, vraag ik u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Added Value Fiscaal Juristen B.V. De enige persoonsgegevens die op de website worden opgeslagen zijn de gegevens die u verstrekt.

 

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van mijn dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

 

De persoonsgegevens die ik van u verwerk, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • het analyseren en verbeteren van mijn dienstverlening;
  • levering en facturatie van mijn producten, ter uitvoering van uw verzoek.

 

Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van mijn dienstverlening en websitegebruik.

Ik verzamel gegevens om een beter inzicht te krijgen van mijn klanten (websitebezoekers), zodat ik mijn dienstverlening hierop kan afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Ik gebruik de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op mijn website. Deze dienst helpt Added Value Fiscaal Juristen B.V.om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Googleen privacybeleid van Google Analytics.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Added Value Fiscaal Juristen B.V.neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door mij bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van mijn relatie tot u.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebe-zoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ik met uw privacy omga, dan kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Derden
In het geval ik gebruik maak van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zal ik met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Added Value Fiscaal Juristen B.V.verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.


Wanneer via de website van Added Value Fiscaal Juristen B.V.wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Added Value Fiscaal Juristen B.V.

Bij uitzondering moet ik soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als ik daartoe een gerechtelijk bevel ontvang of wanneer ik aan dwingende wet- of regelgeving moet voldoen. Ik zal zo goed mogelijk proberen u over dergelijke situaties vooraf te informeren.

 

Social media

Op de website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk.Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

© Added Value 2024
Willem Welgravenlaan 10, 6741 ZH Lunteren
085 - 9021989